powrót

Zmieniamy stawki referencyjne

Informujemy, że zmianie ulega wartość niektórych stawek referencyjnych dla produktów kredytowych. 
Sprawdź nowy harmonogram po spłacie najbliższej raty.
 

Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych oraz private banking udzielanych od 21.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 05.03.2019 r. do 04.06.2019 r.
WIBOR 3M PLN 1,7200%
EURIBOR 3M 0,00000%
LIBOR 3M USD 2,62610%
LIBOR 3M GBP 0,85490%
LIBOR 3M JPY 0,00000%


Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla klientów private banking, udzielanych w EUR, USD, JPY od 22.07.2017 r. Stawki aktualizowane co 3 miesiące:
 

Stawka Stawki obowiązujące
od 05.03.2018 r. do 04.06.2019 r.
EURIBOR 3M -0,31000%
LIBOR 3M USD 2,62610%
LIBOR 3M JPY -0,07970%

 
Dla kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych, kredytów zabezpieczonych dla firm i kredytu samochodowego - stawki aktualizowane co 1 miesiąc:

 

Stawka Stawki obowiązujące
do 08.05.2019 r.
Stawki obowiązujące
od 09.05.2019 r.
WIBOR 3M PLN 1,65% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,74% bez zmian
LIBOR 1 M EUR -0,33% bez zmian
LIBOR 3M EUR -0,37% bez zmian
EURIBOR 3M -0,30% bez zmian
LIBOR 1M USD 2,52% bez zmian
LIBOR 3M USD 2,63% bez zmian
LIBOR 1M GBP 0,67% bez zmian
LIBOR 3M GBP 0,90% bez zmian


Dla kredytów gotówkowych zabezpieczonych, kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych private banking:
 
Stawki 1M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych do 10.05.2012 r.). 
Stawki 3M aktualizowane co 1 miesiąc (obowiązują dla kredytów migrowanych od 10.05.2012 r. do 31.12.2013 r.).
 

Stawka Stawki obowiązujące
do 06.05.2019 r.
Stawki obowiązujące
od 07.05.2019 r.
WIBOR 1M PLN 1,64000% bez zmian
LIBOR 1M CHF -0,78380% -0,78920%
LIBOR 1M USD 2,49550% 2,47850%
LIBOR 1 M EUR -0,41671% -0,41343%
EURIBOR 1M -0,36800% bez zmian
LIBOR 1M JPY -0,10650% -0,09617%
WIBOR 3M PLN 1,72000% bez zmian
LIBOR 3M CHF -0,70320% -0,71420%
LIBOR 3M EUR -0,34286% -0,34800%
EURIBOR 3M -0,30900% -0,31200%


Dla kredytów mieszkaniowych, hipotecznych i pożyczek hipotecznych Private Banking, przeniesionych do nowego systemu począwszy od 10.05.2012 r. Stawki bazowe LIBOR / WIBOR/EURIBOR odpowiadają wartościom obowiązującym w przedostatnim roboczym dniu każdego miesiąca z wyłączeniem sobót. Aktualizacja stawek 1-M i 3-M dokonywana jest 3-go roboczego dnia każdego miesiąca.
 
Wartości pozostałych stawek pozostają bez zmian.
 
Stawki dla klientów korzystających z oferty indywidualnej i firm:

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne

Stawki dla klientów Private Banking: 

Zobacz wszystkie obowiązujące stawki referencyjne