powrót

Union Investment TFI S.A. zmienia nazwę na Generali Investments TFI S.A.

2 września 2019 r. Union Investment TFI SA zmienia nazwę na Generali Investments TFI SA. Sprawdź co to dla Ciebie oznacza.

Nie zmieni się zespół zarządzających, cele i procesy inwestycyjne w funduszach, ani profile zysk-ryzyko. Twoje zlecenia cykliczne będziemy realizować w takim sam sposób, jak dotychczas. Nadal w ten sam sposób będziesz składać zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji.
Nie zmienią się adres towarzystwa, numery rachunków funduszy inwestycyjnych ani numery kontaktowe do towarzystwa.

Zmienią się nazwy funduszy inwestycyjnych, adres i szata graficzna strony internetowej towarzystwa na www.generali-investments.pl. Dlatego pamiętaj:

  • 2 września br. zobaczysz nowe nazwy funduszy w swoim serwisie transakcyjnym
  • do 31 grudnia br. wygasną dotychczasowe linki do stron towarzystwa oraz adresy e-mail. Nowe adresy e-mail będą kończyły się na @generali-investments.plNazwy funduszy


Stara nazwa funduszu                                           Nowa nazwa funduszu

UniFundusze FIO                                                   Generali Fundusze FIO
UniKorona Dochodowy                                            Generali Korona Dochodowy
UniOszczędnościowy                                               Generali Oszczędnościowy
UniKorona Obligacje                                                Generali Korona Obligacje
UniKorona Akcje                                                       Generali Korona Akcje
UniAkcje Małych i Średnich Spółek                       Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
UniAkcje: Nowa Europa                                           Generali Akcje: Nowa Europa
UniAkcje Wzrostu                                                     Generali Akcje Wzrostu
UniDolar                                                                    Generali Dolar
UniKorona Zrównoważony                                       Generali Korona Zrównoważony
UniObligacje: Nowa Europa                                     Generali Obligacje: Nowa Europa
UniStabilny Wzrost                                                   Generali Stabilny Wzrost
UniAkcje: Turcja                                                        Generali Akcje: Turcja
UniAkcje Dywidendowy                                           Generali Akcje Dywidendowy

UniFundusze SFIO                                                  Generali Fundusze SFIO
UniProfit Plus                                                            Generali Profit Plus
UniObligacje Aktywny                                              Generali Obligacje Aktywny
UniAkcje: Daleki Wschód                                         Generali Akcje: Daleki Wschód
 

Tagi:

TFI, SFIO, FIO