powrót

Komentarz miesięczny MetLife TFI

Po bardzo dobrym czerwcu, pod koniec lipca mogliśmy zaobserwować spadki na większości rynków akcji. W roli głównej, po raz kolejny wystąpiły banki centralne: Fed i ECB, których działania skłoniły tym razem inwestorów do realizacji zysków. Podobne nastroje panowały również na naszej giełdzie, na której spadki cen odnotowały przede wszystkim akcje średnich spółek wchodzących w skład indeksu MWIG40.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz komentarz rynkowy, przygotowany przez zespół MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.