powrót

Stelmet S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Przedmiotem wezwania jest  29 084 435 akcji dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: PLSTLMT00010.
Zamiarem wzywającego jest osiągnięcie 100 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Wzywającymi jest Stanisław Bieńkowski.
Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest wzywający.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu wezwania jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 7,74  zł za jedną akcję.
Zapisy na sprzedaż akcji spółki Stelmet S.A. będą przyjmowane od 2 do 31 października 2019 r.
Planowana data rozliczenia transakcji  to 7 listopada 2019 r.

Klienci eMaklera odpowiadają na wezwanie składając na mLinii dyspozycję zawierającą:

  • numer rachunku w mDM,
  • liczbę akcji jaką inwestor zamierza sprzedać w wezwaniu,
  • adres, na jaki ma zostać wysłane świadectwo depozytowe.

Z uwagi na to, że świadectwa depozytowe będą wysyłane przez mDM pocztą, prosimy o składanie dyspozycji odpowiednio wcześniej.
Ze świadectwem depozytowym należy się udać do podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu wezwania, aby złożyć zapis.
Przypominamy, że przedmiotem odpowiedzi na wezwanie mogą być akcje rozliczone w KDPW.
Za sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie naliczana jest prowizja maklerska zgodnie z TOiP DM.
Pełna treść wezwania dostępna jest tutaj.