powrót

Zmieniamy dokumenty dotyczące Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych — broszurę MIFID i zestawienie kosztów ex-ante

4 listopada 2020 r. zmienimy dokumenty dotyczące Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych - Broszurę MIFID oraz Zestawienie kosztów ex-ante. Oto najważniejsze zmiany:

Broszura MIFID

  • wprowadzamy zmiany porządkowe, które dostosowują dokument do wymogów formalno-prawnych,
  • zmieniamy klasyfikację funduszy inwestycyjnych, aktualną klasyfikację znajdziesz w punkcie IX „Polskie fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne – ogólne informacje”,
  • zmieniamy treść broszury MIFID, którą kierujemy również do klientów zainteresowanych usługą Doradztwa Inwestycyjnego (o dacie wdrożenia usługi Doradztwa Inwestycyjnego napiszemy w oddzielnym komunikacie),
  • zmieniona broszura MIFID dotyczy wszystkich funduszy dostępnych w ramach usługi Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (zarówno jednostek uczestnictwa, jak i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych, o dacie ich wdrożenia poinformujemy w oddzielnym komunikacie).


Zestawienie kosztów ex-ante

  • wprowadzamy nową klasyfikację funduszy,
  • aktualizujemy wysokość kosztów obliczonych na zasadzie ex-ante,
  • dodajemy informacje o kosztach dla funduszy zarządzanych przez zagraniczne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

Zestawienie nowych dokumentów