powrót

Allianz TFI S.A, Skarbiec TFI S.A. - zmiana nazw i polityk

 

W związku ze zmianami w prospektach informacyjnych Skarbiec FIO oraz Allianz FIO zmianie uległy również nazwy, wskaźnik ryzyka oraz polityka inwestycyjna poniższych funduszy. Na platformie SFI nadal, w ten sam sposób można składać zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Zlecenia stałe w ramach regularnego inwestowania będą realizowane w takim sam sposób.

 

Poniżej lista funduszy objętych aktualizacją oraz krótki opis zmian.

 

 

Dotychczasowa nazwa

Nowa nazwa

Najważniejsze zmiany w polityce inwestycyjnej

Więcej informacji na stronie

Allianz Obligacji Zmiennokuponowych

Allianz Obligacji Inflacyjnych

Subfundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów netto w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji.

www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html

Allianz Surowców i Energii

Allianz Akcji Rynku Złota

Subfundusz inwestuje głównie w:
a) akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania,
wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto a
także srebro, pallad, platyna), bądź prowadzących działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część,
b) inne fundusze (polskie lub zagraniczne), które inwestują w opisane wyżej instrumenty lub które naśladują indeksy oparte na takich instrumentach

www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html

Skarbiec – Globalny MiŚS

Skarbiec - Nowej Generacji

Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami, np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych, automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym, itp.

www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html

IKE mGlobalny MiŚS

IKE mNowej Generacji

Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami, np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych, automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym, itp.

www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/fi.html