powrót

Zmieniamy Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych

Zmieniamy regulaminy

Zmieniamy Regulamin Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych, ponieważ zmieniają się zasady klasyfikacji klientów na podstawie ankiety MIFID.
Dla Twojego bezpieczeństwa nie kupisz jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy, jeśli będą sprzeczne z Twoim profilem inwestycyjnym.
Anulujemy także zlecenia z datą przyszłą i zlecenia stałe, jeśli będą sprzeczne z Twoim profilem inwestycyjnym.
Datę od kiedy będą obowiązywały nowe zasady, podamy na naszej stronie.

 

 

Zestawienie dokumentów