powrót

mBank Subfundusz Akcji Polskich zmienia nazwę i politykę inwestycyjną

29 kwietnia 2021 r. mBank Subfundusz Akcji Polskich zmieni nazwę na mBank Subfundusz Innowacji PL.

Zmieni się polityka inwestycyjna subfunduszu. Subfundusz będzie inwestował głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Będą to przede wszystkim polskie spółki o innowacyjnym profilu działalności, które mogą być beneficjentami globalnych trendów o charakterze technologicznym, gospodarczym oraz społecznym.

Na platformie SFI można już składać zlecenia kupna, sprzedaży czy zamiany subfunduszu.

Ustanowione zlecenia stałe w ramach regularnego inwestowania będą realizowane w takim sam sposób.