powrót

PZU Akcji Spółek Dywidendowych zmienia nazwę i politykę inwestycyjną

23 czerwca  2021 r. fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych zmieni nazwę na PZU Akcji Polskich.

Zmieni się polityka inwestycyjna subfunduszu. Subfundusz będzie inwestował głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje te będą stanowiły co najmniej 66% składu portfela subfunduszu. Pozostała część mogą stanowić inwestycje na rynkach zagranicznych.

Na platformie SFI cały czas można składać zlecenia kupna, sprzedaży czy zamiany subfunduszu.

Ustanowione zlecenia stałe i zlecenia z datą przyszłą w ramach regularnego inwestowania będą realizowane w takim sam sposób.