powrót

Zmiany w ofercie funduszy Fidelity Funds

 

1 i 2 września 2021 r. zmianie ulega polityka inwestycyjna dwóch funduszy Fidelity Funds oraz nazwa jednego z nich.

Szczegóły zmian znajdziesz poniżej

 

Kiedy nastąpi zmiana

Jakiego funduszu dotyczy

Co się zmienia

Nowa nazwa funduszu

Zmiany w polityce inwestycyjnej

Szczegóły zmian

1 września 2021 r.

Fidelity Funds — Global

Multi Asset Income Fund

Polityka inwestycyjna funduszu

Nie dotyczy

Fundusz może inwestować do 100% aktywów w globalne obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym, 50% aktywów w obligacje rynków wschodzących, 50% aktywów w akcje na świecie oraz do 60% aktywów w globalne obligacje wysokodochodowe.

Fundusz może inwestować w obligacje hybrydowe i warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos), a także w inne podporządkowane dłużne papiery wartościowe i akcje uprzywilejowane.

Przy niekorzystnych warunkach rynkowych fundusz może przechowywać do 25% swoich aktywów w gotówce lub instrumentach rynku pieniężnego (depozyty gotówkowe i krótkoterminowe, lokaty terminowe i weksle, fundusze rynku

pieniężnego).

Dowiedz się więcej o funduszu

2 września 2021 r.

Fidelity Funds Future

Connectivity Fund (nazwa aktualna)

Nazwa funduszu

Polityka inwestycyjna funduszu

Fidelity Funds

Sustainable Future

Connectivity Fund

Fundusz strategię Sustainable Thematic, zgodnie z którą co najmniej 70% aktywów netto funduszu będzie inwestowanych w papiery wartościowe uznawane za papiery o zrównoważonym charakterze.

Fundusz będzie na bieżąco uwzględniał szeroki zakres kwestii środowiskowych i społecznych.

Kwestie środowiskowe obejmują między innymi ograniczanie zmian klimatu i  dostosowywanie się do ich skutków, gospodarkę wodną i odpadami oraz bioróżnorodność, natomiast kwestie społeczne obejmują między innymi bezpieczeństwo produktów, łańcuch dostaw, zdrowie i bezpieczeństwo oraz prawa człowieka. Kontrowersje dotyczące kwestii środowiskowych i społecznych są regularnie monitorowane.

Dowiedz się więcej o funduszu

 

Na platformie SFI możesz nadal, w ten sam sposób można składać zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Zlecenia stałe w ramach regularnego realizujemy w takim sam sposób.