powrót

Wprowadzimy usługę elektronicznych doręczeń

5 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Ustawa wprowadza m.in. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Dzięki temu wyślesz i odbierzesz korespondencję elektronicznie – nie musisz korzystać z papierowej wersji dokumentów. Usługa pozwala na:

  • przesyłanie danych elektronicznie,
  • potwierdzenie wysłania i doręczenia danych,
  • ochronę przesyłanych danych przed utratą, kradzieżą lub zmianą.


Zgodnie z ustawą musimy:

  • mieć adres do doręczeń elektronicznych,
  • umożliwić klientom kontakt z bankiem przez tę usługę od października 2022 r.

Usługa nie jest obowiązkowa. To dodatkowy sposób kontaktu z bankiem (wciąż możesz korzystać z papierowej korespondencji, bankowości elektroniczną lub wizyt w oddziałach).
Jeśli chcesz skorzystać z usługi, musisz mieć swój adres do doręczeń elektronicznych oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych.

O naszym adresie do doręczeń elektronicznych powiadomimy Cię na naszej stronie, nie później niż 30 września 2022 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Usługa umożliwia elektroniczne przesyłanie danych między stronami trzecimi. Zapewnia ochronę przesyłanych danych przed utratą, kradzieżą lub zmianą.

Adres do doręczeń elektronicznych
Adres elektroniczny podmiotu, który korzysta z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Pozwala jednoznacznie identyfikować nadawcę lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

Skrzynka doręczeń
Pozwala wysyłać, odbierać i przechowywać dane w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.