powrót

Likwidacja funduszu Investor Rosja

Aktualizacja z 3 czerwca 2024 r.

21 maja 2024 r. Investors TFI S.A. opublikowało nowe ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja.

Zmiana wynika z utrzymującego się braku możliwości dokonywania transakcji na instrumentach finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu z ekspozycją na rynek rosyjski. W efekcie nie można dokonać wyceny wartości tych instrumentów. Jest to bezpośrednia konsekwencja sankcji międzynarodowych wobec Rosji.

Co dalej?

W związku z obiektywnym brakiem możliwości zbycia wszystkich aktywów subfunduszu w zakładanym terminie, Investors TFI zmieniło planowaną datę zakończenia likwidacji na 1 lipca 2024 r. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem:

 • wartość wypłat dla uczestników subfunduszu zostanie określona nie później niż 27 listopada 2024 r.,
 • umorzenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu nastąpi 29 listopada 2024 r.,
 • wypłata kwoty świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu odbędzie się do 4 grudnia 2024 r. przelewem na rachunki bankowe uczestników Funduszu.


Investors TFI zastrzega, że zachowanie tych terminów uzależnione jest od możliwości zbycia aktywów subfunduszu (z ekspozycją na rynek rosyjski) w okresie trwania likwidacji. O ewentualnej zmianie terminów TFI poinformuje w odrębnym komunikacie na swojej stronie internetowej.


 

Aktualizacja z 4 stycznia 2024 r.

17 listopada 2023 r. Investors TFI S.A. opublikowało nowe ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja.

Zmiana wynika z utrzymującego się braku możliwości dokonywania transakcji na instrumentach finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu z ekspozycją na rynek rosyjski. W efekcie nie można dokonać wyceny wartości tych instrumentów. Jest to bezpośrednia konsekwencja sankcji międzynarodowych wobec Rosji.

Co dalej?


W związku z obiektywnym brakiem możliwości zbycia wszystkich aktywów subfunduszu w zakładanym terminie, Investors TFI zmieniło planowaną datę zakończenia likwidacji na 1 lipca 2024 r. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem:

 • wartość wypłat dla uczestników subfunduszu zostanie określona nie później niż 27 maja 2024 r.,
 • umorzenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu nastąpi 29 maja 2024 r.,
 • wypłata kwoty świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu odbędzie się do 3 czerwca 2024 r. przelewem na rachunki bankowe uczestników Funduszu.


Investors TFI zastrzega, że zachowanie tych terminów uzależnione jest od możliwości zbycia aktywów subfunduszu (z ekspozycją na rynek rosyjski) w okresie trwania likwidacji. O ewentualnej zmianie terminów TFI poinformuje w odrębnym komunikacie na swojej stronie internetowej.

 


 

Aktualizacja z 12 czerwca 2023

19 maja 2023 r. Investors TFI S.A. opublikowało nowe ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja.

Zmiana wynika z utrzymującego się braku możliwości dokonywania transakcji na instrumentach finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu z ekspozycją na rynek rosyjski. W efekcie nie można dokonać wyceny wartości tych instrumentów. Jest to bezpośrednia konsekwencja sankcji międzynarodowych wobec Rosji.

Co dalej?

W związku z obiektywnym brakiem możliwości zbycia wszystkich aktywów subfunduszu w zakładanym terminie, Investors TFI zmieniło planowaną datę zakończenia likwidacji na 20 lipca 2023 r. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem:

 • wartość wypłat dla uczestników subfunduszu zostanie określona nie później niż 24 listopada 2023 r.,
 • umorzenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu nastąpi 30 listopada 2023 r.,
 • wypłata kwoty świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu odbędzie się do 4 grudnia 2023 r. przelewem na rachunki bankowe uczestników Funduszu.


Investors TFI zastrzega, że zachowanie tych terminów uzależnione jest od możliwości zbycia aktywów subfunduszu (z ekspozycją na rynek rosyjski) w okresie trwania likwidacji. O ewentualnej zmianie terminów TFI poinformuje w odrębnym komunikacie na swojej stronie internetowej.


Aktualizacja z 4 maja 2023 r.

6 grudnia 2022 r. Investors TFI S.A. opublikowało ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja.

Zmiana wynika z dalszego braku możliwości dokonywania transakcji na instrumentach finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu z ekspozycją na rynek rosyjski. W efekcie nie można dokonać wyceny wartości tych instrumentów. Jest to bezpośrednia konsekwencja sankcji międzynarodowych wobec Rosji.

Co dalej?

W związku z obiektywnym brakiem możliwości zbycia wszystkich aktywów subfunduszu w zakładanym terminie, Investors TFI zmieniło planowaną datę zakończenia likwidacji na 20 lipca 2023 r. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem:

 • wartość wypłat dla uczestników subfunduszu zostanie określona nie później niż 25 maja 2023 r.,
 • umorzenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu nastąpi 30 maja 2023 r,
 • wypłata kwoty świadczeń z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu odbędzie się do 1 czerwca 2023 r. przelewem na rachunki bankowe uczestników Funduszu.


Investors TFI zastrzega, że zachowanie tych terminów uzależnione jest od możliwości zbycia aktywów subfunduszu (z ekspozycją na rynek rosyjski) w okresie trwania likwidacji. O ewentualnej zmianie terminów TFI poinformuje w odrębnym komunikacie na swojej stronie internetowej.


 

Aktualizacja z 2 maja 2022 r.

2 maja 2022 r. Investors TFI S.A. podjął decyzję o likwidacji subfunduszu Investor Rosja wydzielonego w ramach Funduszu.
 
Przesłanką likwidacji Subfunduszu jest zmiana warunków gospodarczych oraz otoczenia prawno-ekonomicznego, która uniemożliwia dalszą realizację polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
 
Decyzja Towarzystwa o likwidacji Subfunduszu jest konsekwencją utrzymującego się stanu braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Rosja (zagranicznych tytułów uczestnictwa dających ekspozycję na rynek Rosyjski) z przyczyn niezależnych od Funduszu, a także braku możliwości dokonywania jakichkolwiek transakcji portfelowych na aktywach dających ekspozycję na rynek rosyjski.

Co dalej?

 • Nie możesz robić operacji (kupna, sprzedaży) na jednostkach likwidowanego subfunduszu.
 • Z dniem rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.
 • Klienci posiadający w portfelu subfunduszu Investor Rosja otrzymają środki  proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek.
 • W kolejnych ogłoszeniach Investor TFI S.A. przekaże informacje z harmonogramem likwidacji, planowanych terminach i trybie wykonywania wypłat.”
   


Czasowe zawieszenie kupna i sprzedaży funduszu Investor Rosja


Aktualizacja z 16 marca 2022 r.

16 marca 2022 r. Investors TFI S.A. przedłużyło decyzję zawieszeniu kupna i sprzedaży funduszu Investor Rosja do 1 maja 2022 r. na podstawie zgód Komisji Nadzoru Finansowego.
Oznacza to, że zawieszone są nadal zamiana i konwersja „z” oraz „na” ten funduszu.

Przyczyna zawieszenia nie uległa zmianie. TFI poinformowało, że Fundusz podejmie wszelkie działania mające na celu wznowienie odkupywania i zbywania jednostek uczestnictwa.
Szczegółowa treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Investors TFI S.A. w sekcji Komentarze > Ogłoszenia
 


 

Czasowe zawieszenie kupna i sprzedaży funduszu Investor Rosja

 

2 marca 2022 r. Investors TFI S.A. podjęło decyzję o czasowym zawieszeniu kupna i sprzedaży funduszu Investor Rosja.
Decyzja obowiązuje od dnia wyceny 1 marca do dnia wyceny 14 marca 2022 r.

W swoim ogłoszeniu TFI poinformowało, że podjęło taką decyzję, ze względu na brak możliwości ustalenia wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu Investor Rosja.
Szczegółowa treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Investors TFI S.A. w sekcji Komentarze > Ogłoszenia.