powrót

Zmieniamy Tabele stóp procentowych

Od 6 maja 2022 r. obowiązują nowe Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych. Podnieśliśmy wysokość oprocentowania:

  • konta IKE,
  • należności przeterminowanych (listę kredytów i rachunków objętych zmianą znajdziesz w Wykazie zmian),
  • wybranych kart kredytowych (w tabeli nazywamy je oprocentowaniem kredytu w rachunku karty),
  • usługi „Spłaty na raty”, którą uruchomiliśmy do 3 lutego 2013 roku.

Zmiana wynika ze wzrostu stopy WIBOR 1M oraz z decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 5 maja
2022 r. Tą decyzją RPP ponownie podwyższyła wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Treść tej decyzji znajdziesz tutaj.

Szczegóły opisaliśmy w wykazie zmian.

 

Zestawienie dokumentów Wykaz zmian
Tabele stóp procentowych


 

Kategorie:

Oferta indywidualna