powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Trigon XXII FIZ w likwidacji

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu Trigon XXII FIZ w likwidacji zgodną na 28 kwietnia br.

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu
w danym półroczu
0,00 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 40 071 424,72 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0,00 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 40 071 424,72 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0,00 zł

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).
 

Kategorie:

Oferta indywidualna