powrót

Planowane zmiany w mBanku Hipotecznym

W 2023 roku mBank zamierza przejąć część kredytów hipotecznych obsługiwanych dziś w mBanku  Hipotecznym (spółka z Grupy mBanku).
W większości są to kredyty na finansowanie nieruchomości komercyjnych. Przejęcie to nastąpi w drodze podziału mBanku Hipotecznego przez wydzielenie części jego działalności i przeniesienie jej do mBanku. Podział ma nastąpić w drodze sukcesji uniwersalnej, co oznacza, że w dniu rejestracji podziału w KRS, mBank nabędzie  wszystkie prawa i obowiązki mBanku Hipotecznego, które wynikają z przejmowanej działalności, w tym z zawartych umów kredytowych.


Do momentu przejęcia przez mBank praw i obowiązków wynikających z przenoszonych umów kredytowych, klienci mBanku Hipotecznego będą obsługiwani przez te same osoby co obecnie. Transakcja podziału nie będzie wiązała się z żadnymi kosztami po stronie klientów.


Szczegółowe informacje na temat planowanego podziału znajdziecie na naszej stronie w zakładce Relacje inwestorskie.