powrót

Zmieniamy Tabele stóp procentowych

Od 8 grudnia 2022 r. obowiązują nowe Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych (dalej TO). Obniżyliśmy wysokość oprocentowania:

  • należności przeterminowanych dla umów kredytu odnawialnego, które zawarliśmy do 20.05.2015 r. oraz MultiKredytu Oszczędnościowego.  

Zmiana wynika z obniżenia stopy WIBOR 1M. Szczegóły opisaliśmy w wykazie zmian.


Wykaz zmian
Tabele stóp procentowych  
 

Kategorie:

Oferta indywidualna