powrót

Dodajemy do cennika nowe zapisy. Nie zmieniamy cen

Dodajemy do cennika (Taryfy prowizji i opłat) rozdział z zasadami, na podstawie których możemy go zmieniać. Dotyczą one tylko umów zawartych od 15 grudnia 2022 r., dla produktów:

  • konta oszczędnościowo-rozliczeniowe
  • konta oszczędnościowe i lokaty
  • karty do tych kont

oraz usług, które oferujemy do tych produktów, np. przelewów.   

Jeśli zawarliśmy z Tobą umowę o te produkty do 14 grudnia 2022 r. – te zmiany Ciebie nie dotyczą (do tych produktów przyczyny zmiany cennika nadal znajdują się w regulaminach).  

Nie zmieniamy cen.  
W nowym rozdziale znajdziesz też ogólne informacje o cenniku. 

 

Zestawienie dokumentów  Wykaz zmian
Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych
Regulamin rachunków dla osób fizycznych i klientów private banking  
Regulamin podstawowego rachunku płatniczego 


Pytania i odpowiedzi.

Kategorie:

Oferta indywidualna