powrót

Zmieniliśmy Opis Transakcji Walutowych

Zmieniliśmy Opis Transakcji Walutowych. Zmodyfikowany dokument będzie obowiązywać od 1 czerwca 2023 r. Prosimy, aby zapoznali się Państwo z najważniejszymi zmianami:


1. Zmieniamy zasady rozliczenia Walutowych Transakcji Terminowych (WTT). Od 1 czerwca 2023 r. wycofujemy możliwość rozliczenia „netto” w oparciu o Kurs rozliczeniowy wyznaczony na podstawie Kursu Referencyjnego. WTT będzie można rozliczyć w trybie:

  • „dostawy waluty” – zapłaty przez Strony Kwoty Transakcji w Walucie Bazowej za jej równowartość w Walucie Niebazowej przeliczoną na Kursie Terminowym,
  • „rozliczenia netto” całej lub części Kwoty Transakcji – o ile Klient zwróci się o to do Banku. Przy rozliczeniu netto Klient zawiera Transakcję Zamykającą.

2. Zmieniamy zasady dotyczące rollover (odroczonego rozliczenia WTT) – co do zasady nie zgadzamy się na rollover, ale zastrzegamy sobie prawo do tego, aby:

  • zgodzić się „na rollover – w odniesieniu do każdej transakcji indywidualnie, na uzasadniony wniosek Klienta. Nasza decyzja będzie zależeć w szczególności od:

- charakteru Transakcji (czy nadal ma charakter zabezpieczający),
- wpływu Transakcji na sytuację finansową Klienta,

  • nie zgodzić się na rollover bez podania przyczyny – co oznacza negatywną decyzję Banku.

3. Wycofujemy z oferty Opcje Walutowe z barierą Bermudzką – będziemy oferować jedynie Opcje walutowe z barierą Amerykańską oraz Europejską.

4. Wprowadziliśmy zmiany językowe i graficzne – dzięki nim dokument jest prostszy, bardziej przyjazny i czytelny.

 

Zmieniony Opis Transakcji Walutowych przekazujemy Państwu w załączniku. Prosimy, aby zapoznali się Państwo z jego treścią. Jednolity tekst Opisu Transakcji Walutowych udostępniamy także na naszej stronie: www.mbank.pl/opis-transakcji-walutowych.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje