MX/ISO 20022 - nowy standard płatności cross border

Podstawowe informacje

 

MX to nowszy standard komunikatów SWIFT, który wykorzystuje format XML oparty na ISO 20022.

 

Organizacja SWIFT oraz główne banki centralne na całym świecie zdecydowały o migracji wszystkich międzybankowych płatności transgranicznych i płatności RTGS (Real Time Gross Settlement, i.e. Target 2) z tradycyjnego standardu MT na ISO 20022 XML (w tym wyciągów).

 

Obecna infrastruktura obsługi płatności stała się ograniczeniem dla dynamicznie rozwijającego się rynku płatności. Aby rozwiązać istniejące ograniczenia i zrealizować wizję szybszych, tańszych i bardziej przejrzystych płatności, branżowe grupy robocze postawiły sobie za cel harmonizację płatności globalnych zgodnie z normą ISO 20022.

 

Migracja obejmie komunikaty płatnicze oraz wyciągi z grupy MT1xxx, MT2xxx i MT9xxx*

 

Banki są zobowiązane do listopada 2025 roku dostosować swoje systemy do nowych formatów komunikatów płatniczych.

 

Korzyści wynikające z wprowadzenia standardu ISO 20022:

 

 • jeden uniwersalny standard danych na całym świecie dla płatności transgranicznych oraz lokalnych systemów płatności - szybsze rozliczanie płatności w różnych infrastrukturach płatniczych,
 • standaryzacja przekazywanych informacji:

- ustrukturyzowane dane płatności,

- szerszy zakres danych, więcej szczegółów i nowe elementy w porównaniu do dotychczasowych formatów,

 • zwiększenie efektywności przetwarzania płatności,
 • automatyczne procesy rekoncyliacji, dzięki stosowaniu pól referencyjnych, które pozostają niezmienione na każdym etapie realizacji płatności,
 • wystandaryzowane kody i dedykowane komunikaty zmniejszające ryzyko opóźnień zwrotów środków dla klientów.

 

Harmonogram dostosowania systemów do standardu ISO 20022

 

1) 20 marca 2023 r.:

 

 • system TARGET przechodzi na nowy format MX

Nowa platforma zostanie wdrożona metodą „big bang”, co oznacza, że dla wszystkich instytucji finansowych uczestniczących w platformie migracja nastąpi w tym samym momencie.

 • start procesu migracji w obszarze bankowości korespondencyjnej w ramach inicjatywy SWIFT Cross Border Payments and Reporting (CBPR+).

Każda instytucja finansowa może się migrować w dogodnym dla siebie okresie i modelu.

 

2) Marzec 2023 r. – listopad 2025 r.:

 

 • 3-letni okres przejściowy – w bankowości korespondencyjnej będą równolegle funkcjonować dwa formaty, obecny MT oraz nowy MX.

Od tej daty każda instytucja finansowa:

 • musi umieć odebrać komunikaty płatnicze w formacie MX,
 • może wysyłać komunikaty płatnicze i informacyjne w formacie MT lub MX.

 

Do końca 2025 r. mBank będzie wysyłał komunikaty w formacie MT.

 

3) Listopad 2025 r. -  jedyny dozwolony format MX (wysyłanie i odbieranie komunikatów tylko w formacie MX)

 

Uwaga !

 

Z  wykorzystaniem sieci SWIFT realizowane są również płatności SORBNET (RTGS) – potwierdzona data przejścia na format MX to I połowa  2025 r.

 

Format dla płatności Elixir (ACH) pozostaje na razie bez zmian.

 

 

Jaki wpływ na klientów mBanku ma wprowadzenie nowego formatu ISO 20022 w obszarze płatności?

 

 • Wdrożenie nowego formatu w marcu 2023 r. nie zmienia sposobu w jaki komunikujesz się z bankiem.
 • Aktualny standard, szablony oraz pliki do importu transakcji walutowych będą dostępne w niezmienionej formie.
 • Nie będziemy wystawiać potwierdzeń dla zrealizowanych płatności zagranicznych w postaci komunikatu SWIFT MT103.
 • Obecne potwierdzenia uzupełnimy o jednoznaczny identyfikator płatności UETR (Unique End-to-end Transaction Reference) umożliwiający jej śledzenie w całym łańcuchu płatności.
 • W okresie koegzystencji otrzymane komunikaty MX będziemy obsługiwać w oparciu o przetłumaczony komunikat MT. Ponieważ w komunikatach MX zakres danych i wielkość pól jest znaczenie większa może się zdarzyć, że cześć danych przy tłumaczeniu do MT zostanie ucięta.
 • Pracujemy nad docelowym wdrożeniem formatu ISO 20022.

O planowanych zmianach w formatkach do wprowadzania transakcji lub nowym formacie plików poinformujemy z wyprzedzeniem.

 

Więcej informacji na temat programu migracji SWIFT ISO 20022 znajdziesz na stronie SWIFT ISO 200222 program.

 

*Aktualne formaty SWIFT MT i ich odpowiedniki MX ISO 20022

 

stary format MT

nowy format MX

opis

MT103

pacs.008.001.08

FI to FI Customer Credit Transfer

MT202

pacs.009.001.08

Financial Institution Credit Transfer

MT103 /RET

pacs.004.001.09

Payment Return

MT941/942

camt.052.001.08

Bank to Customer Account Report

MT940/950

camt.053.001.08

Bank to Customer Statement

MT101

pain.001.001.09

Interbank Payment Instruction