powrót

Zmieniamy Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

Zmieniliśmy „Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych” (dalej: „Opis transakcji”).
Najważniejsze zmiany:

  • dodaliśmy zapisy, dzięki którym w przyszłości będziemy mogli zawierać:

       - transakcje w oparciu o wskaźnik stopy procentowej WIRON,
       - transakcje na składanej stopie O/N z uwzględnianiem przesunięcia okresu obserwacji stawki,
       - opcje na stopę procentową w oparciu o wskaźniki referencyjne stopy procentowej O/N,

  • wycofujemy z oferty terminowe transakcje na stopę procentową (FRA),
  • wykreśliliśmy zapisy odnoszące się do binarnych opcji na stopę procentową (nie ma ich w naszej ofercie),
  • wprowadziliśmy zmiany językowe i graficzne – dzięki nim dokument jest prostszy, bardziej przyjazny i czytelny.


Prosimy, zapoznaj się ze zmienionym Opisem transakcji, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2023 r. Opis transakcji znajdziesz na naszej stronie.

Kategorie:

MSP i Korporacje