powrót

Zmiana w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

30 czerwca 2023 r. wprowadzamy zmianę do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Polega ona na:

1. podwyższeniu opłaty za otwarcie rachunku dla nierezydenta z 3000 PLN do 8000 PLN,
2. wprowadzeniu opłaty dodatkowej za administrowaniem rachunkiem dla nierezydenta w wysokości 200 zł miesięcznie
3. modyfikacji opłaty za przelew złotowy na rachunek Klienta Banku, prowadzony w walucie obcej lub przelew w walucie obcej na rachunek Klienta Banku,
4. ujednoliceniu opłaty za wpłatę gotówkową we wpłatomatach – w ramach Karty płatniczej Visa Business debetowa payWave,
5. podwyższeniu opłaty za wpłatę gotówki kartą Visa Business debetowa payWave we wpłatomatach w ramach Pakietu równowaga dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
6. usunięciu opłaty za wysłanie faksu w ramach inkasa dokumentowego,
7. usunięciu opłaty za korzystanie z narzędzi technicznych do realizacji wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych.

Kategorie:

MSP i Korporacje