powrót

Zmiany w Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.

Od 24.11.2023 r. zmieniamy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.
W części II regulaminu:

  • usunęliśmy informacje dot. Uproszczonej Ścieżki – wycofanej z oferty banku,
  • zaktualizowaliśmy informacje o:
    - aplikacji mobilnej oraz bezpieczeństwie,
    - potwierdzaniu danych osobowych użytkowników systemu mBank CompanyNet w formie elektronicznej; dodatkowo uzupełniliśmy zapisy o transliterację,
    - usunęliśmy poprzednie nazwy regulacji dot. zasad realizacji polecenia założenia, zmian warunków oraz zerwania lokaty terminowej.

W karcie użytkownika oraz w karcie schematów autoryzacji dodaliśmy moduł opcjonalny – DepoPlus oraz usunęliśmy (w karcie użytkownika) opcję zakładania lokat w module transakcyjnym. Zaktualizowaliśmy również kartę identyfikacyjną.

Jednolity tekst tego dokumentu zamieściliśmy w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje