powrót

Zmieniamy dokument „Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych”

15 marca 2024 r. zmienimy dokument „Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych”.


Najważniejsze zmiany:

  • Zmieniamy nazwę produktu. Lokaty dwuwalutowe to teraz inwestycje dwuwalutowe. Jeśli po wejściu w życie Opisu transakcji, użyjemy nazwy „lokata dwuwalutowa” oznacza to „inwestycję dwuwalutową”. Zmiana nazwy nie wpływa na sposób obsługi tego produktu.
  • Zmieniamy nazwę dokumentu na: „Opis inwestycji dwuwalutowych i lokat inwestycyjnych” („Opis transakcji”).
  • Wycofujemy opcję przedterminowej wypłaty odsetek od lokaty inwestycyjnej oraz opcję częściowego wycofania kwoty lokaty. Przed terminem będzie można wycofać tylko całą lokatę.
  • Zmieniamy katalog definicji, które stosujemy w Opisie Transakcji. Niektóre definicje usuwamy, a oprócz tego dodajemy nowe definicje.
  • Wprowadzamy zmiany językowe i graficzne. Dzięki nim dokument jest prostszy, bardziej przyjazny i czytelny.

 

Prosimy, zapoznaj się ze zmienionym Opisem transakcji, który będzie obowiązywał od 15 marca 2024 r.
Opis transakcji znajdziesz na naszej stronie.

Kategorie:

MSP i Korporacje