powrót

Zmiany w Regulaminie Elektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash

Od 1.07.2024 r. zmieniamy Regulamin Elektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash:
 

  • doprecyzowaliśmy zapisy potwierdzające możliwość integracji klientów posiadających własne oprogramowanie z Systemem MultiCash
  • zaktualizowaliśmy zapisy dotyczące przetwarzania i przekazywania danych osobowych.

 
Dodatkowo przygotowaliśmy nową wersję karty klienta oraz karty użytkownika.
Tekst Regulaminu zamieściliśmy w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje