powrót

Zmiany w Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.

22 lipca 2024 r. zmieniamy Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A. (regulamin ZURB) oraz Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A. (regulamin rachunków bankowych).

W części I regulaminu ZURB oraz w regulaminie rachunków bankowych:
 

  • zaktualizowaliśmy informacje o zasadach przewalutowania kwoty dyspozycji płatniczej.
  • dodaliśmy informację o tym, że nie zrealizujemy dyspozycji klienta, jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie lub odmowę realizacji dyspozycji.
  • informujemy, że należność z tytułu niedozwolonego salda debetowego staje się wymagalna z chwilą jej powstania.
  • wprowadziliśmy obowiązek złożenia przez klienta w banku oświadczenia o liczbie osób pracujących u klienta na koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego, w terminie maksymalnie dwóch miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego. Bank będzie mógł m.in. odmówić zawarcia lokat terminowych z klientem, który nie złoży oświadczenia.


 
Teksty dokumentów zamieściliśmy w sekcji Formularze i regulaminy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje