powrót

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji

15 lipca 2024 r. wprowadzamy zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Zmieniamy prowizje i opłaty w szczególności w takich obszarach jak:

 • rachunki bankowe,
 • rozliczenia pieniężne,
 • płatności zagraniczne,
 • systemy bankowości elektronicznej,
 • karty płatnicze,
 • Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • kredyty,
 • limity wieloproduktowe,
 • finansowanie transakcji handlowych,
 • gwarancje i poręczenia bankowe,
 • akredytywy,
 • inkaso dokumentowe,
 • usługi powiernicze.


Zobacz:
Taryfę prowizji i opłat dla MSP i Korporacji (obowiązuje od 15 lipca 2024 r.)

Kategorie:

MSP i Korporacje