powrót

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2006 r.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi w okresie świąteczno – noworocznym uprzejmie informujemy, że we wszystkich placówkach BRE Banku w ostatnich dniach 2006 r. obsługa Klientów będzie odbywała się zgodnie z poniższym harmonogramem:


Obsługa Klientów w dniach 27, 28, 29 grudnia 2006 r. będzie odbywać się w godzinach 8:00 – 16:00.


27 grudnia 2006 r. (środa)


27 grudnia 2006 r., ze względu na zasady rozliczeń na rynkach walutowych, jest ostatnim terminem składania zleceń polecenia wypłaty wyrażonych w walucie obcej (przelewy za granicę w walucie obcej, przelewy w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym, zlecenia pokrycia inkasa) umożliwiającym otrzymanie środków przez bank beneficjenta jeszcze w bieżącym roku.

28 grudnia 2006 r. (czwartek)


28 grudnia 2006 r. najpóźniej do godz. 13:00 jest ostatnim terminem składania zleceń Polecenia Zapłaty, których realizacja będzie mogła być przeprowadzona jeszcze w br. Ich realizacja nastąpi w dniu następnym tj. 29 grudnia 2006 r. Zlecenia złożone po godz. 13:00 będą zrealizowane w dniu 2 stycznia 2007 r.
28 grudnia 2006 r.najpóźniej do godz. 14:00 jest ostatnim terminem składania zleceń Przekazu Pocztowego, które będą przekazane do realizacji Poczcie Polskiej w bieżącym roku. Zlecenia przesłane po godz. 14:00 będą przekazane w dniu 2 stycznia 2007 r.
28 grudnia 2006 r.najpóźniej do godz. 17:00 jest ostatnim terminem składania zleceń ZUS, które będą zrealizowane w bieżącym roku. Zlecenia przesłane po tym terminie będą zrealizowane w dniu 2 stycznia 2007 r.
28 grudnia 2006 r. najpóźniej do godz. 15:00 jest ostatnim terminem składania zleceń za pośrednictwem Systemu Przekazów Masowych BRESOK-SPM; zlecenia nadesłane do godz.15:00 zostaną zrealizowane 29 grudnia 2006 r. Zlecenia przesłane po godz. 15:00 będą zrealizowane w dniu 2 stycznia 2007 r.


29 grudnia 2006 r. (piątek)


29 grudnia 2006 r. (piątek) najpóźniej do godz. 10:00 jest ostatnim terminem składania zleceń polecenia przelewu za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (BRESOK, iBRE oraz Multicash) oraz zleceń w formie papierowej, skutkujących rozrachunkiem w roku 2006. Zlecenia złożone po tej godzinie zostaną zrealizowane 2 stycznia 2007 r.
29 grudnia 2006 r. (piątek) najpóźniej do godz. 10:00 jest również ostatnim terminem składania zleceń realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET. Zlecenia złożone po tej godzinie zostaną zrealizowane 2 stycznia 2007 r.
29 grudnia 2006 r. (piątek) najpóźniej do godz. 10:00 jest ostatnim terminem składania zleceń polecenia wypłaty wyrażonych w walucie obcej (przelewy za granicę w walucie obcej, przelewy w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym, zlecenia pokrycia inkasa) za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (BRESOK, iBRE oraz Multicash) oraz zleceń w formie papierowej do realizacji w roku 2006. Zlecenia złożone po tej godzinie zostaną zrealizowane 2 stycznia 2007 r.


Wprowadzenie ww. granicznych terminów składania zleceń przeznaczonych do realizacji w 2006 roku wynika z konieczności przeprowadzenia przez BRE Bank procedury końca roku związanej z funkcjonowaniem systemów rozliczeń międzybankowych.Rekomendujemy Państwu wcześniejsze, niż wskazane w komunikacie, składanie zleceń dotyczących rozliczeń w bieżącym roku.

Kategorie:

MSP i Korporacje