powrót

Prowizja za wystawienie promesy udzieleniakredytu w Taryfie prowizji i opłat bankowych BRE Banku

Z dniem 2 kwietnia 2007 r. BRE Bank wprowadza zmianę do Taryfy prowizji i opłat bankowych BRE Banku SA. Zmiana polega na dodaniu w zakresie Rozdziału IV Taryfy nowej pozycji o treści:„2. Prowizja za wystawienie promesy udzielenia kredytu - od kwoty promesy min. 0,1% nie mniej niż 1.000,00 zł”

Kategorie:

MSP i Korporacje