powrót

Zasady prezentowania informacji o stanie sald i obrotów na rachunkach oraz zasady realizacji zleceń w systemie BRESOK-SPM

Zasady prezentowania informacji o stanie sald i obrotów na rachunkach w systemie BRESOK-SPM:Informacje o stanie sald i obrotów dotyczących rachunków bankowych udostępnianych za pośrednictwem systemu BRESOK-SPM są prezentowane w ramach tego systemu w następujących ramach czasowych:
od godz. 7.00 – udostępnianie informacji o stanie sald początkowych rachunków,
od godz. 7.00 do 21.00 - cykliczne (co 15 min.) aktualizowanie informacji o stanie sald i obrotów na rachunkach,
ok. godz. 21.00 – ostatnia aktualizacja informacji o stanie sald i obrotów na rachunkach.
 
Ogólne zasady realizacji zleceń w systemie BRESOK-SPM:
Zlecenia składane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej BRESOK-SPM są realizowane z zastosowaniem następujących zasad:
zlecenia złożone w dniu roboczym do godz. 18.00 realizowane są w następnym dniu roboczym po dniu ich złożenia do banku,
zlecenia złożone w dniu roboczym po godz. 18.00 realizowane są w drugim dniu roboczym, licząc od dnia ich złożenia do banku,
zlecenia złożone w dniu wolnym od pracy – niezależnie od godziny złożenia zleceń do banku – realizowane są w drugim dniu roboczym następującym po dniu w którym zlecenia zostały złożone do banku,
w przypadku zleceń z przyszłą datą przyjęcia do realizacji: jeżeli przyszła data przyjęcia do realizacji wypada w dniu roboczym, zlecenia realizowane są przez bank w następnym dniu roboczym; jeżeli przyszła data przyjęcia do realizacji wypada w dniu wolnym od pracy, zlecenia realizowane są przez bank w drugim dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.


Kategorie:

MSP i Korporacje