powrót

Zasady realizacji zleceń w systemie iBRE

Ogólne zasady realizacji zleceń w systemie iBRE:
Zlecenia składane za pośrednictwem systemu iBRE są realizowane z zastosowaniem
następujących zasad:

zlecenia złożone w dniu roboczym do godz. 15.00 realizowane są w dniu ich
złożenia do banku,
zlecenia złożone w dniu roboczym po godz. 15.00 realizowane są w następnym
dniu roboczym po dniu ich złożenia do banku,
zlecenia złożone w dniu wolnym od pracy – niezależnie od godziny złożenia
zleceń do banku – realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu
w którym zlecenia zostały złożone do banku,
zlecenia z przyszłą datą realizacji przyjmowane są w dniu ich złożenia i
realizowane przez bank w dniu wskazanym w treści zlecenia; jeżeli przyszła data
realizacji wypada w dniu wolnym od pracy, zlecenia realizowane są przez bank
w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.
Wyjątki od ogólnych zasad realizacji zleceń w systemie iBRE:
Zlecenia krajowe (w złotych i w walucie obcej) realizowane pomiędzy rachunkami
danego Klienta oraz miedzy Klientami w BRE Banku oraz z BRE Banku na rachunki Klienta
mBanku i MultiBanku (zlecenia wewnętrzne) złożone w dniu roboczym do godz. 18.00
realizowane są w dniu ich złożenia do banku. Zlecenia wewnętrzne złożone w dniu
roboczym po godz. 18.00 realizowane są w następnym dniu roboczym po dniu ich złożenia
do banku.


Wyjątek od tej zasady stanowią zlecenia wewnętrzne z negocjacją kursu waluty, które złożone w dniu roboczym do godziny 13.00 realizowane są w dniu ich złożenia do banku. Zlecenia wewnętrzne z negocjacją kursu waluty złożone w dniu roboczym po godz. 13.00 realizowane są w następnym dniu roboczym po dniu ich złożenia do banku.

Zlecenia pokrycia inkasa przyjmowane są przez bank do realizacji w dniu ich złożenia
do godz. 13.00. Zlecenia złożone po godzinie 13.00 są realizowane w następnym dniu
roboczym po dniu ich złożenia do banku.
Zlecenia zagraniczne i zlecenia krajowe w walucie obcej (inne niż zlecenia wewnętrzne), które nie podlegają rozliczeniu w formule STP, złożone
w dniu roboczym do godziny 13.00 realizowane są w dniu ich złożenia. Zlecenia złożone
po wyznaczonej godzinie realizowane są w następnym dniu roboczym po dniu ich złożenia
do banku.
Zlecenia polecenia zapłaty przyjmowane są przez bank do godz. 18.00 i przekazywane
są do banków prowadzących rachunki dłużników w następnym dniu roboczym (lub w dniu
płatności zobowiązania - jeżeli jest to data przyszła). Rozliczenie transakcji następuje
w dniu przekazania zlecenia polecenia zapłaty do banku prowadzącego rachunek dłużnika.

Kategorie:

MSP i Korporacje