powrót

Zmiany w zasadach dostępu do modułu Archiwum w mBank CompanyNet

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że promocja bezpłatnego dostępu do modułu Archiwum systemu mBank CompanyNet zostaje przedłużona do końca listopada br. Z dniem 1 grudnia br. stanie się on modułem płatnym, zgodnie z zapisami w Tabeli Opłat i Prowizji dla tzw. standardowych modułów systemu mBank CompanyNet.
Po 1 grudnia br. dostęp do tego modułu będzie możliwy, o ile do końca listopada skierują Państwo odpowiedni wniosek oparty na formularzu systemu mBank CompanyNet „Zmiana uprawnień w ramach systemu mBank CompanyNet”. Wniosek ten zostanie udostępniony z dniem 27 października br. w formie okna dialogowego, wyświetlanego bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu mBank CompanyNet. Wniosek powinni przesłać do Banku wyłącznie użytkownicy posiadający jednocześnie: prawo do autoryzacji formularza systemu mBank CompanyNet „Zmiana uprawnień w ramach systemu mBank CompanyNet” i uprawnienie do autoryzacji zleceń finansowych.

Informujemy, że w przypadku nie złożenia tego wniosku, od początku grudnia br. dostęp do modułu Archiwum zostanie wyłączony. Ponowne włączenie dostępu do modułu możliwe będzie jedynie po otrzymaniu przez Bank stosownego wniosku złożonego w Państwa Oddziale, u Doradcy Klienta lub przy pomocy dotychczasowego formularza systemu mBank CompanyNet „Zmiana uprawnień w ramach systemu mBank CompanyNet”.

Przypominamy, że opłaty za moduł będą pobierane dopiero po spełnieniu warunków zapisanych w treści Regulaminu, dotyczącej opłat za moduł Archiwum, tj.  po dokonaniu pierwszej archiwizacji obrotów lub zleceń zaksięgowanych, względnie odrzuconych, według zasad określonych w §26 ust. 2 pkt 2,3 oraz ust. 3-6 Regulaminu „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”.

Informujemy też, że o dostęp do Modułu, a tym samym do danych w nim przechowywanych, mogą Państwo zawnioskować w dowolnym momencie.

Z poważaniem,
Departament Bankowości Transakcyjnej
 

Kategorie:

MSP i Korporacje