powrót

Podstawowe zasady zlecania płatności zagranicznych wychodzących

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższych standardów obsługi płatności zagranicznych wychodzących, mBank przypomina o podstawowych zasadach dotyczących składania do realizacji takich zleceń:

• podawanie prawidłowego numeru rachunku beneficjenta (tam gdzie obowiązuje - w standardzie IBAN),
• podawanie pełnych danych dotyczących nazwy i adresu beneficjenta,
• podawanie kodu BIC banku beneficjenta (rekomendowane) lub pełnych danych dotyczących nazwy i adresu tego banku,
• wybieranie opcji kosztów ‘SHA’ (koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent) w szczególności w przypadku płatności wykonywanych na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nie stosowanie się do powyższych zasad, może skutkować:
• opóźnieniami w realizacji płatności po stronie banków trzecich,
• dodatkowymi kosztami wynikającymi z manualnej obsługi zleceń płatniczych,
• zwrotem płatności.

Informujemy, iż przy najbliższej zmianie Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji, Bank wprowadzi opłatę za brak możliwości automatycznego przetwarzania zleceń zagranicznych w sytuacji braku kodu BIC banku beneficjenta oraz zastosowania innej niż ‘SHA’ opcji kosztów dla zleceń zagranicznych w walucie PLN (‘SHA’ jest rekomendowaną opcją kosztów w płatnościach zagranicznych, zarówno w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jak i przez Narodowy Bank Polski – właściciela systemu rozliczeń SORBNET2 dla rozrachunku międzybankowego w złotych).

Kategorie:

MSP i Korporacje