powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

mBank S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 16 stycznia 2017 r. wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

 

W treści Taryfy wprowadzono zmiany w Rozdziale I Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych, w tym w szczególności w części dotyczącej rachunków bankowych i rozliczeń pieniężnych, płatności zagranicznych, systemów bankowości elektronicznej oraz wydawania i obsługi kart płatniczych, wprowadzono nowy Rozdział V Finansowanie transakcji handlowych, jak również dokonano zmian w Rozdziałach VI, VII i VIII dotyczących Gwarancji i poręczeń bankowych, Akredytyw dokumentowych oraz Inkasa dokumentowego, w Rozdziale X Zlecenia różne oraz Rozdziale XII Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne.

 

Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (w wersji obowiązującej od 16 stycznia 2017 r.)

 

Data publikacji zmian Taryfy: 02.01.2017 r.

Kategorie:

MSP i Korporacje