powrót

Wyciąg bankowy w formacie JPK dla klientów korporacyjnych w mBank S.A.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 stycznia 2017 r. w ramach systemu mBank CompanyNet (mCN) udostępniony został nowy typ „wyciągu bankowego w formacie JPK”. W celu otrzymania wyciągu w formacie JPK należy wysłać wiadomość do banku o temacie "Wniosek o wyciąg JPK" (Utwórz nowy-Wiadomość/Formularz-Wiadomość do banku), w którym należy uzupełnić następujące dane: Numer rachunku,  zakres dat dla JPK: od-do,  województwo, powiat, gmina oraz kod urzędu skarbowego, z tym zastrzeżeniem, że data początkowa wskazana we wniosku nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2016 roku. Osobami uprawnionymi po stronie klienta do składania wskazanego wniosku będą użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia do przesyłania zautoryzowanej wiadomości do banku, natomiast wygenerowane na podstawie tego wniosku wyciągi bankowe w formacie JPK udostępniane będą osobom upoważnionym w mCN do odbioru wyciągów bankowych wskazanych we wniosku. O akceptacji albo odmowie akceptacji "Wniosku o wyciąg JPK" przez mBank klient zostanie niezwłocznie poinformowany w ramach mCN.
Wyciąg bankowy w formacie JPK opracowywany jest przez bank na podstawie danych zawartych w wyciągach bankowych klienta z danego okresu i stanowi podstawę do opracowania przez klienta wyciągu bankowego – JPK_WB zgodnie z ordynacją podatkową (art. 193a).
mBank będzie pobierał opłatę za wyciąg bankowy w formacie JPK zgodnie z obowiązującą „Taryfą prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i korporacji”.

Departament Bankowości Transakcyjnej
 

Kategorie:

MSP i Korporacje