powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”


Informujemy, że 15 sierpnia 2018 r. mBank S.A. wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Zmiany dotyczą w szczególności:
1. wprowadzenia opłaty za otwarcie rachunku bankowego dla klienta nierezydenta (klienta posiadającego miejsce zamieszkania albo siedzibę za granicą Polski),
2. wprowadzenia opłaty w obszarze przelewów SWIFT MT101 za realizację transakcji zleconych niezgodnie z wymaganym przez Bank formatem komunikatu MT 101, określonym w dokumencie „Specyfikacja formatu komunikatu SWIFT MT 101 (Zlecenie Transferu)”,
3. wprowadzenia kuny chorwackiej (HRK) do koszyka walut obsługiwanych w ramach przelewów krajowych w walucie obcej lub przelewów zagranicznych,
4. opłat związanych z systemem mBank CompanyNet,
5. prowizji i opłat w obszarze gwarancji, regwarancji, poręczeń i akredytyw stand-by, akredytyw oraz inkasa dokumentowego.


Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (w wersji obowiązującej od 15 sierpnia 2018 r.)
 

Kategorie:

MSP i Korporacje