powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.

Od 5 lipca 2019 r. zmieniamy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”:
 

  • wprowadziliśmy możliwość rozwiązania przez mBank umowy rachunku bankowego w części dotyczącej jednego lub kilku wskazanych przez mBank rachunków bankowych,
  • usunęliśmy z oferty czeki gotówkowe i rozrachunkowe,   
  • dodaliśmy zapisy dot. API (dostosowanie usług banku do wymogów ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę PSD2),
  • zaktualizowaliśmy zapisy dot. lokat terminowych, natychmiastowych transakcji wymiany walut oraz Transakcji Rynku Finansowego,
  • uzupełniliśmy rozdział dot. Gotówki o zapisy o możliwości składania przez klienta dyspozycji o wypłatę gotówkową otwartą w placówce Poczty Polskiej,
  • dodatkowo w Karcie identyfikacyjnej usunęliśmy pola związane z adresem zamieszkania.Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje