powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.”

Od 10 lipca 2019 r. zmieniamy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.”:

  • wprowadziliśmy możliwość rozwiązania przez mBank umowy rachunku bankowego w części dotyczącej jednego lub kilku wskazanych przez mBank rachunków bankowych,
  • usunęliśmy z oferty czeki gotówkowe i rozrachunkowe.   


Data wejścia w życie zmian Regulaminu: 10.08.2019 r.


Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje