powrót

Biała Lista

1 września 2019 r. nowe przepisy w zakresie zmian Ustawy o podatku od towarów i usług
wprowadzają tzw. białą listę podatników VAT.

Biała lista to elektroniczny wykaz podmiotów:

  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
  • niezarejestrowanych jako podatnicy VAT lub wykreślonych z rejestru jako podatnicy VAT,
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona,

wraz z ich statusami, numerami NIP, REGON i numerami rachunków bankowych.

Za płatność B2B co najmniej na kwotę 15 000 zł na inny rachunek niż wskazany na białej liście, od 1 stycznia 2020 r. przewidziane są sankcje.

Weryfikacja rachunku to zadanie podatnika
Banki nie mają obowiązku, by dostarczać klientom rozwiązania związane z weryfikacją na białej liście użytych rachunków przy płatnościach za faktury VAT. Ryzyko i odpowiedzialność za to, czy rachunek odbiorcy na dzień zlecanego przelewu jest na białej liście, ponosi wyłącznie podatnik.
 
Od 1 września 2019 r. klienci będą mogli weryfikować na białej liście podmiot i numer rachunku dla płatności powyżej 15 tys. zł oraz zapłacić na inny rachunek, poza wykazem – bez sankcji. 

 
 

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

MSP, biała lista