powrót

Informacje dotyczące projektu Witraż

Przekazujemy aktualne informacje dotyczące  projektu Ustawy o zmianie  Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego projekt „Witraż”. Projekt ma usprawnić rozliczenia komórek rachunkowości w urzędach skarbowych. Odpowiednie zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Obecnie prowadzone rachunki bankowe urzędów skarbowych zostaną zamknięte do 31 grudnia 2019 r.

W miejsce zamkniętych rachunków bankowych urzędów skarbowych powstanie wspólny rachunek bankowy. Na nim będą gromadzone wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Do wspólnego rachunku zostaną utworzone:

  • indywidualne rachunki podatkowe (mikrorachunki), na które podatnicy i płatnicy zapłacą podatki i należności niepodatkowe, związane PIT, CIT i VAT oraz,
  • mikrorachunki dla urzędów skarbowych, do obsługi m.in. wpłat pozostałych podatków i należności dokonywanych przez podmioty nieposiadające indywidualnego rachunku podatkowego.

W numerze indywidualnego rachunku podatkowego wyznacznikiem dla:

  • osoby fizycznej będzie PESEL podatnika,
  • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną ani urzędem skarbowym będzie NIP,
  • dla urzędów skarbowych będzie sześcioznakowy kod urzędu.

Numer mikrorachunku będzie zgodny ze standardem NRB.
Struktura indywidualnego numeru rachunku podatkowego zostanie wskazana w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Obwieszczenie MF w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych wskaże numery mikrorachunków urzędów skarbowych.

Informacja o numerze indywidualnego rachunku podatkowego będzie dostępna za pośrednictwem strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Będzie ją można uzyskać w urzędzie skarbowym, z zachowaniem dla osoby fizycznej ochrony danych osobowych zgodnie z art. 87 rozporządzenia RODO.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem zmian w naszych systemach.

Na bieżąco przekażemy informacje o pracach związanych z wprowadzaniem zmian wynikających z Ustawy.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

mBank, MSP, Witraż