powrót

Kredyt technologiczny – jak nie teraz to kiedy?

Rok 2020 jest prawdopodobnie ostatnią szansą, aby skorzystać ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Chociaż realizacja inwestycji może trwać nawet do 2023 r. to umowę o dofinansowanie trzeba podpisać najpóźniej do końca 2020. Zanim jednak podpiszemy umowę należy złożyć wniosek o dofinansowanie, a wcześniej właściwie przygotować projekt.

Nie jest jeszcze znany ostateczny harmonogram naborów na 2020 r. jednak już teraz wiadomo, że szósty nabór wniosków o Kredyt na innowacje technologiczne wyczerpie pulę środków dostępną na to działanie. Nabór, podzielony na 3 rundy, rozpoczyna się 15 października 2019 r. i kończy 27 lutego 2020 r. Jest to zatem ostatni moment, aby przygotować swój projekt i złożyć wniosek. Ostatnia szansa, aby skorzystać z puli kilkuset mln zł, która dostępna jest dla MŚP.

Kredyt na innowacje technologiczne jest w zasadzie zwykłym kredytem inwestycyjnym. Kredytem z możliwością częściowej lub nawet całkowitej spłaty w formie premii technologicznej (dotacji). Dofinansowanie może sięgnąć nawet 6 mln zł.

Przeznaczeniem Kredytu technologicznego jest wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych (nowych technologii). Efektem wdrożenia musi być wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Kredyt zapewnia finansowanie projektu i może obejmować zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym gruntów i budynków. Wydatki na realizację inwestycji będą następnie podstawą wypłaty dofinansowania.

Aby skutecznie ubiegać się o Kredyt technologiczny należy:

  • dysponować nową technologią – może to być np. nieopatentowana wiedza technologiczna tzw. know-how –  którą wdrożymy w ramach inwestycji,
  • wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone w skali Polski produkty lub usługi,
  • posiadać opracowaną technologię na dzień składania wniosku do BGK,
  • otrzymać promesę kredytu technologicznego.

Po opracowaniu koncepcji planowanej inwestycji pierwszym krokiem powinno być spotkanie z bankiem kredytującym. Bank zweryfikuje inwestycję i wystawi promesę kredytu technologicznego. Taki dokument należy załączyć do wniosku o dofinansowanie składanego do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wniosek oceniają eksperci branżowi w trakcie panelu ekspertów. Podczas 45 minutowego spotkania z ekspertami należy zaprezentować swój projekt i odpowiedzieć na pytania dotyczące wniosku.

Kredyt technologiczny cieszy się niesłabnącą popularnością od ponad 10 lat. Przez ostatnie 4 lata z dofinansowania skorzystało ponad 500 przedsiębiorstw, do których trafiło dotychczas prawie miliard złotych. Kolejnych kilkaset milionów złotych będzie do dyspozycji wnioskodawców już od 15 października 2019 r.

Na konkurs składają się 3 rundy. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że pierwsze rundy konkursu cieszą się mniejszą popularnością, a większość aplikujących składa wniosek ostatniego dnia naboru. Dlatego warto jest złożyć wniosek wcześniej. Pozwoli to zwiększyć swoje szanse w wyścigu po dofinansowanie szczególnie, że alokacja obejmuje cały konkurs, a nie poszczególne rundy. Pierwsza runda konkursu kończy się 7 stycznia 2020 r. Najwyższy czas zatem przygotować projekt, aby skorzystać z prawdopodobnie ostatniej szansy uzyskania Kredytu technologicznego.

Finansowanie może dotyczyć:

  • zakupu lub wytworzenia środków trwałych, nowych i używanych,
  • zakupu, najmu, dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – tylko do 10% kosztów kwalifikowanych projektu,
  • budowy i rozbudowy budynków,
  • zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakupu usług doradczych, ekspertyz itd.

mBank od początku aktywnie uczestniczy w programie i udziela Kredytu technologicznego. Zdobyte doświadczenie i wiedza mogą być nieocenioną pomocą, aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie.

Zachęcamy do kontaktu z Państwa doradcą w oddziale.

Kategorie:

MSP i Korporacje