powrót

Zmiany w płatnościach podzielonych od 1 listopada 2019 roku

Ustawa z 9 sierpnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługo oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w płatnościach podzielonych:
 

  • składki ZUS oraz nowe typy podatków należy regulować ze środków zgormadzonych na rachunku VAT. Oznacza to, że automatycznie przeksięgujemy środki dostępne na rachunku VAT do realizacji z nich przelewów do ZUS lub przelewów podatkowych (CIT, PIT, podatek akcyzowy oraz zobowiązania celne)
  • w mechanizmie podzielonej płatności można zbiorczo zapłacić za faktury wystawione przez tego samego dostawcę, za okres nie krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc. W polu Numer faktury należy umieścić okres, którego dotyczy zapłata.  Płatności zbiorczej można dokonać zarówno dla przelewów jak też polecenia zapłaty.
  • obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności obejmuje 150 grup towarów i usług. Opisuje je Załącznik nr 15 do Ustawy. Istotne z nich to:

o    wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,
o    odpady, złom, surowce wtórne,
o    elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,
o    paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,
o    prawa do emisji gazów cieplarnianych,
o    roboty budowlane,
o    węgiel,
o    handel częściami do samochodów i motocykli.

  • gdy wartość transakcji przekracza kwotę 15.000,00 zł (brutto) lub równowartość w innej walucie, na fakturze obowiązkowo trzeba umieścić informację o tym, że należy ją zapłacić płatnością podzieloną.


Aby ułatwić weryfikację obowiązkowych branż, w systemie mBank CompanyNet, w formatce przelewu krajowego, umieściliśmy treść załącznika nr 15 do Ustawy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje