powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.”

Od 1 listopada 2019 r. zmieniamy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych w mBanku S.A.”. Zmieniamy sposób rozliczenia środków pieniężnych pozostałych na rachunku VAT po rozwiązaniu umowy rachunku (par. 60). Wynika to z przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw.

Data publikacji zmienionego Regulaminu: 31 października 2019 r.
         
Jednolity tekst tego dokumentu zamieściliśmy w sekcji Formularze i regulaminy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje