powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

16 grudnia 2019 r. wprowadzamy zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

Najważniejsze modyfikacje dotyczą:

1. zmiany (od 1 stycznia 2020) wysokości podlegającego prowizji dodatniego salda utrzymywanego przez Klienta na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych w EUR, CHF, CZK, DKK, SEK, NOK albo HUF,
2. zmiany stawek za płatności zagraniczne w związku z rozpoczęciem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19.03.2019 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty,
3. zmiany stawek za płatności zagraniczne w związku ze zmianami w schemacie SEPA,
4. wprowadzenia możliwości udostępnienia Klientom zaświadczeń oraz opinii bankowych pocztą elektroniczną (po wdrożeniu tej opcji przez Bank),
5. obszaru trade finance (gwarancje i akredytywy dokumentowe).

Załączamy wykaz zmian oraz tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” (w wersji obowiązującej od 16 grudnia 2019 r.)
 

 
 

Kategorie:

MSP i Korporacje