powrót

Zmiany w Regulaminie „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”

Od dn. 03.01.2020 r. zmieniamy Regulamin „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”:

  • dodaliśmy zapisy dot. „białej listy”,
  • zaktualizowaliśmy rozdział dot. bezpieczeństwa systemu CompanyNet oraz certyfikatów,
  • usunęliśmy informacje o  możliwości korzystania z „Wniosku o zmianę uprawnień w systemie mBank CompanyNet” (zmiany te może wprowadzać administrator),
  • dodatkowo zaktualizowaliśmy Aneks do ZURB (usługa CompanyConnect Partner) oraz wprowadziliśmy Wniosek o zakup certyfikatów, niebędących certyfikatami kwalifikowanymi w ramach systemu mBank CompanyNet.


Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje