powrót

Zmiany w Regulaminie „Elektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash”

Od dn. 15.01.2020 r. zmieniamy Regulamin „Elektroniczny System Obsługi Klienta MultiCash”
 

  • dodaliśmy zapisy dot. „białej listy”,
  • uprościliśmy i uporządkowaliśmy pola oraz wprowadziliśmy ich opisy w kartach konfiguracyjnych (Karta uprawnień Klienta Systemu MultiCash, Karta uprawnień użytkownika Systemu MultiCash, Karta Usługi Zlecenia Transferu Systemu MultiCash),
  • uzupełniliśmy w Karcie identyfikacyjnej pole z dokumentem tożsamości o typ, serię, numer oraz datę ważności,
  • zaktualizowaliśmy Aneks do Umowy w sprawie korzystania MultiCash.

Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

mBank, MSP, MultiCash