powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”

Od dn. 14.05.2020 r. zmieniamy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A. Część II „Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.”:

  • dodaliśmy zapisy o nowej metodzie weryfikacji i potwierdzania przez użytkowników swoich danych - elektronicznie - przez systemy bankowości transakcyjnej mBanku (detal, korpo),
  • zaktualizowaliśmy rozdział dot. zasad realizacji Transakcji,
  • wprowadziliśmy zapisy o możliwości wystawiania i przesyłania klientowi przez system CompanyNet faktur elektronicznych oraz o możliwości składania klientowi przez bank przez system CompanyNet oświadczeń woli, wiedzy i zawiadomień. Możliwość wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych przez system CompanyNet dotyczy wszystkich produktów i usług bankowych, wymagających fakturowania.

Dodatkowo wprowadziliśmy pole „Data wydania dowodu osobistego” w Karcie identyfikacyjnej wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

MSP, ZURB