powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.”

Od dn. 01.07.2020 r. zmieniamy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A.

  • dodaliśmy zapisy dotyczące możliwości zawierania w przyszłości Zintegrowanej umowy rachunku bankowego w postaci elektronicznej określonej przez Bank,
  • wprowadziliśmy nowe ważne powody wypowiedzenia Zintegrowanej umowy rachunku bankowego,
  • zaktualizowaliśmy zapisy dot. powiadomień o odmowie realizacji zleceń (zamiana numeru faksu na adres email; odpowiednio zmodyfikowaliśmy również wniosek),
  • w II części Regulaminu ZURB zmieniliśmy numerację, rozpoczynając ją od paragrafu 1.

Dodatkowo wprowadziliśmy nowy załącznik, który będzie wykorzystywany do aktualizacji danych użytkowników systemu mCN (załącznika nie stosujemy do momentu uruchomienia procesu obsługi).

Jednolity tekst tego dokumentu znajduje się w sekcji Formularze i regulaminy. 

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

mBank, Regulamin, MSP, ZURB