powrót

Zmiany w „Regulaminie udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym”

Dzień dobry,


1 lipca 2020 r. wejdzie w życie zmieniony Regulamin udostępniania produktów obciążonych ryzykiem kredytowym.
 
Zmiany polegają przede wszystkim na:

  •  wprowadzeniu w rozdziale 3 opisu działania usługi wspierającej klientów w realizacji obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczących białej listy podatników VAT,
  • uchyleniu zapisów rozdziału 6 litera E, w związku z wycofaniem z oferty mBanku zapłaty zobowiązań dłużnika,
  • wprowadzeniu zapisów w rozdziale 6 litera F, w związku z wprowadzeniem do oferty mBanku kredytu na zapłatę zobowiązań,
  • doprecyzowaniu postanowień, których wykaz z tekstem Regulaminu w wersji obowiązującej od 1 lipca 2020 r. zamieściliśmy na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/finansowanie/.


Zmiany wprowadziliśmy w trybie przewidzianym w rozdziale 17 obowiązującego Regulaminu. Ich akceptacja nie wymaga żadnych działań z Państwa strony. Ewentualna odmowa przyjęcia znowelizowanego Regulaminu wymaga złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 17 Regulaminu, z zachowaniem wskazanych tam terminów.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje