powrót

Nowy rodzaj rachunku we wniosku w mBank CompanyNet

We wniosku o otwarcie rachunków udostępniliśmy nowy rodzaj rachunku – pomocniczy funduszu na cele inwestycyjne.

Rachunek pomocniczy funduszu na cele inwestycyjne to bankowy rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tym rachunku klient może gromadzić wyłącznie środki pieniężne pochodzące z odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje