powrót

Zmiana dokumentu „Informacja Mark-up”

Dlaczego wprowadziliśmy zmiany?
Dostosowaliśmy prezentowanie kosztów dla transakcji rynku finansowego.
Zrobiliśmy to zgodnie z oczekiwaniami ESMA  (European Securities and Markets Authority) oraz wymogami Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Jakie zmiany wprowadziliśmy?
Dodaliśmy średnie szacunkowe koszty dla transakcji.

Od kiedy zmiany zaczną obowiązywać?
Zmiany będą obowiązywać od 1 maja 2021 r.

Gdzie znajdę zmieniony dokument?

Nowa treść „Informacji Mark-up” dostępna jest tutaj.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje